Projekter

Projekt "Next generation. Nationalt e-læringssystem byggende på Open Source", Et projektmodningsprojekt, støttet af DEFF midler. Lis Faurholt/Lars Kofod-Jensen: Delrapport, Fase 1, Nye Institutioner/DEFF 2010

Udvilkling af tema til diplomuddannelse / elærings certificeringskursus

2009 - 2011: Medlem af DEff programgruppen "Nye Institutioner"

Netbaserede uddannelser ved University College Syddanmark tidligere CVU Sønderjylland


Projekter støttet af It og Telestyrelsen

ITMF projekter 2001-2004:

Woman in black